zo kun je mij bereiken

en verder

 • Ambonstraat 9
  3818 CX Amersfoort
 • KvK 32121715

makkelijker?

 • Home
 • //
 • Privacy Statement
miranda@maakelijk.nl of 06 - 2006 28 95

Privacy Statement Maakelijk

Wij respecteren de privacy van onze klanten en websitebezoekers en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Om je zo helder mogelijk te informeren kun je hieronder lezen welke persoonsgegevens wij verwerken, doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Wanneer je klant bent bij ons:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens, telefoonnummer en mailadres van de organisatie waar je namens optreedt

Reden: je te kunnen bellen of e-mailen tijdens onze samenwerking, het afwikkelen van de betaling en wettelijke verplichting jegens de belastingdienst.
Deze gegevens bewaren wij 7 jaar.

Wanneer je je inschrijft voor onze nieuwsbrief of contact legt over mogelijke samenwerking:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres van de organisatie waar je namens optreedt
 • Indien je deze zelf verstrekt: telefoonnummer

Reden: informatie te kunnen toezenden over onze activiteiten, contact te kunnen leggen over mogelijke samenwerking.
Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden.

Wanneer je onze website bezoekt:

 • Gegevens over surfgedrag over onze en andere websites als dit bedrijf onderdeel is van ons advertentienetwerk

Deze gegevens zijn ongepersonaliseerd, dus door ons niet terug te voeren op een ip-adres of persoonsnaam.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Maakelijk gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Maakelijk gebruikt cookies om te zorgen dat de website naar behoren werkt en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Deze cookies worden gebruikt door Google. Bewaartermijn: 2 jaar.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Maakelijk verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Op onze site staan social media buttons. Als je deze gebruikt, verzamelen de beheerders van deze diensten je persoonsgegevens. Dit privacy statement is niet van toepassing op deze websites. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. We raden je aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat je deze websites gebruikt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Maakelijk en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen via info@maakelijk.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Maakelijk neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@maakelijk.nl of

Maakelijk
Ambonstraat 9
3818 CX AMERSFOORT

Homepage Maakelijk

Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

 

Wij vertrouwen erop je met deze verklaring zo duidelijk mogelijk te hebben geïnformeerd over de verwerking van jouw gegevens. Mocht je nog iets te vragen hebben, dan horen we dat graag.

Zonnige groet, Miranda de Vogel

Google Ads – Search gecertificeerd sinds 2011 & Partner sinds 2014